Proje Nedir ?

Proje, belirlenmiş bir süre içerisinde değişimi hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesi süreçleri içerir.

 

Avrupa Birliği Eğitim Programları bu proje sürecini kültürel, eğitsel ve sanatsal öğelerle zenginleştirmiştir. Avrupa Birliği Eğitim Programları projeleri dilsel yeterliklerin kullanılması ve arttırılması, farklı kültürlere ait deneyimlerin yaşanması ve kültürel farkındalığın arttırılması, Öğretmen ve öğrencilerin yurtdışı deneyim edinmeleri ve okullar arası bilgi paylaşımın sağlanması genel olarak proje amaçları olarak sıralanabilinir.

Proje Türleri

Comenius Programı, genel olarak; okul eğitiminde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi hedefleyen bir hayatboyu öğrenme programıdır.
Comenius Programı, öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, iş birliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini amaçlamaktadır. Programa dahil ülkeler 27 AB üyesi ülke ile birlikte Türkiye’dir.

Devamı